Waarom ?

Tijd voor actie

Dagelijks verschijnen in de media berichten over zelfdoding, depressiviteit, obesitas, armoede en sociale isolatie bij kinderen en jongeren. Het aantal jongeren in een kwetsbare familiale situatie is verontrustend hoog.

Enkele cijfers en vaststellingen

17 % van de Belgische bevolking

1,5 miljoen personen leven onder de armoedegrens. Werkloze huishoudens, éénouder gezinnen en immigratiefamilies vormen een essentieel risico op armoede en de hierbij horende sociale isolatie.

image du graphique

420.000 kinderen in België

Uit de laatst beschikbare informatie blijkt dat in België 420.000 kinderen tussen de 0 en 18 jaar onder de armoedegrens leven.

In België is de graad van de vicieuze cirkel van armoede één van de hoogste binnen Europa. Hieronder verstaan we de onmogelijkheid om uit de armoede te komen voor een kind uit een arm gezin.

Ons doel

  • De kinderen zijn niet verantwoordelijk voor hun thuissituatie. Zij zijn de slachtoffers.
  • Het is onze verantwoordelijkheid als volwassenen om oplossingen te zoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat sport een oplossing biedt. Sport is inspanning, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, groepsgevoel, discipline en zelfontplooiing.
  • Sport draagt bij tot een betere fysieke en mentale gezondheid. Sport is niet enkel een levensschool, sport is ook plezier en moet toegankelijk zijn voor elk kind.
  • Om al deze redenen is het doel van MWF eenvoudig en duidelijk. De toegang tot sport vergemakkelijken voor alle kinderen in België. Elk kind heeft recht op sport.

Hoe

MW Fund zal een MWF label toekennen aan de gemeenten en sportverenigingen die samenwerken met MW Fund. Het respect voor de waarden van MW Fund is een essentieel element in de toekenning van het MWF label.

Download het handvest