Marlène de Wouters

Een nationale Sportaid om de toegang tot sport voor kansarme kinderen in België te vergemakkelijken

The Red Lions

Het doel van MW Fund is sport toegankelijk maken voor alle kansarme kinderen in België.

Sport is niet alleen een leerschool voor het leven. Het bevordert je fysieke, maar ook je mentale gezondheid. Sport zou toegankelijk moeten zijn voor elk kind.

MW Fund zal financiële bijdragen leveren aan concrete sportprojecten voor kansarme kinderen.

MW Fund zal met een onafhankelijke jury werken, verantwoordelijk voor de selectie van de projecten en dit in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

Deze website heeft tot doel te informeren en iedereen uit te nodigen om concreet deel te nemen aan onze actie en aan onze evenementen.